Gra miejska "Zielona Wrona".

Milicja Obywatelska » Galeria - nasze akcje » Gra miejska "Zielona Wrona".

 • Fot. Przemek Świderski
  Fot. Przemek Świderski
 • Fot. Przemek Świderski
  Fot. Przemek Świderski
 • Fot. Przemek Świderski
  Fot. Przemek Świderski
 • Fot. Przemek Świderski
  Fot. Przemek Świderski

Od wprowadzenia stanu wojennego mija w tym roku 31 lat. Były to wydarzenia tragiczne, które do dziś wzbudzają kontrowersje. Wśród młodych ludzi funkcjonuje dzisiaj jedynie jako opowieść rodziców o „niedzieli bez Teleranka”. W związku z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego pragniemy przybliżyć tym, którzy nie mogą tego pamiętać, oraz przypomnieć tym którzy już zapomnieli historię z 13.12.1981.

Fundacja Archiwum Filmowe „DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI” w dniu 16 grudnia 2012 roku przygotowuje we współpracy z Urzęd
em Miejskim w Gdańsku, grę miejską, upamiętniającą 31 rocznice wprowadzenia Stanu Wojennego pod tytułem „ Zielona Wrona ‘81”. Pragniemy w nieco zabawny, ale i edukacyjny sposób przybliżyć oraz przypomnieć historię która odbiła się piętnem na obywatelach Polski a w konsekwencji doprowadziła do odzyskania niepodległości w 1989 roku.

Scenariusz gry zakłada odwiedzenie kilku punktów na terenie Głównego Miasta Gdańska oraz wykonanie zadań takich jak: druk ulotek, wzięcie udziału w demonstracji pod bramą Stoczni Gdańskiej, czy zapoznanie się z działalnością podziemnego radia. Honorowy patronat nad grą objęli Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz oraz Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek.

„ZIELONA WRONA '81 – MIEJSKA GRA ULICZNA” to akcja edukacyjno-historyczna w formie gry miejskiej, mająca na celu przybliżenie młodzieży przebiegu wydarzeń, które doprowadziły do powstania wolnej Polski. Młodzi ludzie, dzięki bezpośredniemu udziałowi, będą mieli okazję poznać atmosferę tamtych czasów i przeżyć osobiście niektóre wydarzenia. Pozwoli to na głębsze zrozumienie meandrów historii Polski i Gdańska.

Spotkania z bohaterami tamtych wydarzeń umożliwią młodzieży na poznanie kulis historii polski i gdańska sprzed 30-tu lat. Gra połączona będzie ze spotkaniami z bohaterami wydarzeń z 1981 roku, co nada grze charakter wychowawczy.

Poprzez osobiste przeżycia zamierzamy wywołać więź pomiędzy starszym i młodszym pokoleniem, bowiem gra przewiduje udział grup wiekowych: do 12 lat, 12 – 14 lat, 14 – 18 lat wraz z opiekunami.

Realizacja projektu polegać będzie na stworzeniu w przestrzeni miejskiej środowiska gry, umożliwiającej odczuwanie i przeżycie wydarzeń sprzed 31 lat. Przebiegowi gry towarzyszyć będą wprowadzające do tematu projekcje filmowe i udział bohaterów stanu wojennego. W związku z przygotowywaniem punktów gry w których zamierzamy postawić „koksowniki” oraz grupy rekonstrukcyjne w umundurowaniu ZOMO. Jedną z atrakcji będzie rekonstrukcja zamieszek z lat 80-tych.

Głównym celem uruchomienia projektu jest edukacja młodzieży, zapoznanie w atrakcyjny sposób z najnowszą historią Gdańska i Polski.