Muzeum Służb Mundurowych

  • MUZEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH
    MUZEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH

Muzeum Służb Mundurowych w Gdańsku powstało z inicjatywy dwóch kolekcjonerów i zapalonych rekonstruktorów, Jakuba Kwiatkowskiego i Krzysztofa Wojtaś którzy zdecydowali otworzyć swoje kolekcje dla szerokiego grona odbiorców. Powołanie muzeum jest uzupełnieniem oferty jaką dla publiczności prezentowało dotychczas Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "SOJUSZ" podczas wielu imprez oraz wystaw. Zebrane przez lata eksponaty należało uporządkować i nadać im rangę zabytków kultury i dziedzictwa narodowego. Tą pracochłonną pracę wykonywaliśmy przez ostatnie lata czego uwieńczeniem w dniu 30 grudnia 2016 r. była decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. dr hab. Piotra Glińskiego o wpisaniu Muzeum Służb Mundurowych do rejestru muzeów w Polsce.

Misją muzeum jest zebranie eksponatów i opracowanie takiej ekspozycji aby osoby odwiedzające naszą placówkę mogły się zapoznać z historią służb mundurowych w Polsce, ich wyposażeniem i umundurowaniem. Będziemy dokładać wszelkich starań aby taka ekspozycja powstała w Gdańsku, i żeby każdy zainteresowany miał możliwość zapoznania się tematyką naszej oferty muzealnej. Muzeum to będzie także hołdem dla funkcjonariuszy służb mundurowych którzy w swojej codziennej pracy, ryzykując swoim zdrowiem i życiem czuwają nad naszym bezpieczeństwem.

Będziemy Was na bieżąco informować o naszych działaniach na rzecz muzeum.