Ważniejsze daty z dziejów Marynarki Wojennej PRL 1970-1986

Ludowe Wojsko Polskie » Źródła wiedzy » Ważniejsze daty z dziejów Marynarki Wojennej PRL 1970-1986

1970r.

 

31 stycznia – Podniesienie bandery i wcielenie w skład Marynarki Wojennej PRL ścigacza okrętów podwodnych „Groźny”, zbudowanego w krajowej stoczni.

4 maja – Szkole Podstawowej nr 11 w Gdyni nadano imię „Bohaterów Załogi ORP „Grom”.

13 czerwca – Zespół Szkół Elektrycznych w Wejherowie otrzymał imię „Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł”.

21 czerwca – Okręt szkolny ORP „Iskra” odbył rejs szkoleniowy ze słuchaczami pierwszego roku Wydziału Dowódczego WSMW, podczas którego zawinął do Algieru i Oranu.

25 Czerwca – Z przyjacielską wizytą  przybył do Gdyni zespół okrętów FB ZSRR: krążownik „Kirow”, niszczyciel „Nieustraszimyj” oraz dozorowiec  pod dowództwem admirała floty WŁ. Kasatonowa. Tego samego dnia przybył również zespół okrętów LM NRD pod dowództwem wiceadmirała W. Ehma. W skład zespołu wchodziły: dozorowiec „Ernst Thaelmann”, trałowiec „Rostock” oraz ścigacze „Demnin” i „Ludwigslust”.

Podniesienie bandery i wcielenie w skład Marynarki Wojennej PRL  niszczyciela ORP „Warszawa”.

24 lipca – 15 sierpnia – Okręt szkolny ORP „Gryf” odbył rejs nawigacyjny z podchorążymi wydziału dowódczego i technicznego WSMW do Murmańska, pokonując 3700 Mm.

Sierpnień – W cieśninie Kadetrinne, w pobliżu duńskiej wyspy Möen, zespół polskich trałowców przeprowadził trałowanie bojowe, poszerzając tor wodny prowadzący ze Świnoujścia do Kanału Kilońskiego.

30 września – Odbyła się pierwsza promocja w Szkole Chorążych Marynarki Wojennej.

Wrzesień – Zespół polskich kutrów rakietowych i torpedowych odbywających rejs nawigacyjny, odwiedził Kłajpedę i Rygę.

12 - 18 Października – Odbyły się manewry Zjednoczonych Sił zbrojnych Układu Warszawskiego, oznaczonego kryptonimem „Braterstwo Broni”. Terenem działań był obszar ZSRR i Polski. W ćwiczeniach wzięły udział wydzielone jednostki MW PRL.

29 października – Technikum Łączności w Lublinie nadano nazwę „I Samodzielnego Morskiego Batalionu Zapasowego”.

20 listopada – Imię kontradmirała Włodzimierza Steyera, byłego dowódcy RU Hel w 1939 roku i dowódcy Marynarki Wojennej PRL w latach 1947-1950, nadano szczepowi harcerskiemu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Sopocie.

 

1971 r.

 

14 lutego – Rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej PRL został ustanowiony medal „Za Zasługi dla Marynarki Wojennej”.

20 lutego – Podniesiono banderę i wcielono do Marynarki Wojennej okręt hydrograficzny ORP „Kopernik”. Dowódcą okrętu został komandor porucznik Franciszek Wróbel.

3 czerwca – Wizyta Kierownictwa MON na ćwiczeniach jednostek Marynarki Wojennej PRL oznaczonych kryptonimem „Neptun 71”.

5 czerwca – Imię komandora porucznika Stanisława Hryniewieckiego – wojennego dowódcy niszczyciela ORP „Orkan” otrzymała Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku.

13 czerwca – Sopocki hufiec ZHP otrzymał imię „Marynarki Wojennej”. Z tej okazji Dowództwo Marynarki Wojennej ufundowało sztandar, który uroczyście wręczono hufcowi.

5 - 27 lipca – Okręty szkolne: ORP „Gryf” i ORP „Iskra” rozpoczęły rejsy nawigacyjne z podchorążymi WSMW i kadetami Szkoły Chorążych MW („Gryf” odwiedził Murmańsk”, a „Iskra” – Baltijsk i Stralsund).

15 lipca - Okręt hydrograficzny ORP „Kopernik”, pod dowództwem komandora porucznika Fr. Wróbla, wyszedł w pierwszy rejs na Morze Czarne, zawijając do Sewastopola, Konstancy i Warny. Rejs trwał do 21 sierpnia.

10 - 23 sierpnia – Okręt szkolny „Gryf” odbył rejs szkoleniowy po Bałtyku i Morzu Północnym z podchorążymi WSMW i kadetami Szkoły Chorążych MW.

12 - 15 sierpnia – W porcie gdyńskim przebywał okręt szkolny Morskiej Szkoły Wojennej w Helsinkach – fregata „Matti Kurki”.

1 września – Złożono na Westerplatte urnę z prochami dowódcy obrony tej placówki w 1939 r majora. Henryka Sucharskiego. Urna z prochami została udekorowana Krzyżem Komandorskim Orderu Virtuti Militari przez ministra NM gen. Broni Wojciecha Jaruzelskiego.

9 października – W uznaniu zasług dla rozwoju nauk wojennomorskich i szkolenia kadr oficerskich Marynarki Wojennej PRL – sztandar WSMW został udekorowany Orderem Sztandaru Pracy II klasy. Aktu dekoracji w imieniu Rady Państwa dokonał minister ON gen. Broni Józef Urbanowicz.

11 - 15 października – Z kurtuazyjną wizytą do Goeteborga udał się zespół polskich okrętów: okręt szkolny ORP „Gryf”, trałowce bazowe ORP „Orlik” i ORP „Kormoran” pod dowództwem komandora. Józefa Ćwirko. Wizyta odbyła się  w związku z obchodami w tym mieście „Dni Polskich”.

21 października – Na zaproszenie Marynarki Wojennej PRL przybyła do Szczecina z kurtuazyjna wizytą brytyjska fregata HMS „Ashanti” pod dowództwem komandora  H.B. Parkera.

4 - 20 listopada – Okręt hydrograficzny ORP „Kopernik” odbył rejs szkoleniowy z grupą oficerów-nawigatorów na Morze Północne i  Zatokę Biskajską.

15 listopada – Dowódca Marynarki Wojennej, wiceadmirał Ludwik Jancyszyn wybrany został delegatem na VI Zjazd PZPR, a w jego trakcie zastępcą członka KC PZPR.

18 listopada – W Warszawie zmarł kontradmirał Józef Sobiesiak (57 l.), były zastępca dowódcy Marynarki Wojennej, a  ostatnio zastępca komendanta WAP. Znany w okresie II wojny światowej dowódca partyzancki, autor wspomnień :Brygada Grunwald” , „Burzany”, „Ziemia płonie”, „Przeobrażenie”. Był odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy I kl., Orderem Virtuti Militari V kl., Orderem Lenina.

 

1972 r.

 

1 lipca – W pięćdziesięciolecie istnienia Stoczni Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków sztandar stoczni udekorowano Orderem Sztandaru Pracy I klasy.

5 lipca  - Z kurtuazyjną wizytą do Gdyni przybył zespół okrętów szkolnych francuskiej marynarki wojennej w składzie trzech fregat: „Balny”, „Le Champenois”, „Le Lorrani” oraz dwa patrolowce: „L’Etourdi” i „L’Attentif”. Zespołem okrętów dowodził komandor P.B. de Cazanove.

27 lipca – 10 sierpnia – Z wizytą w Leningradzie przebywał zespół polskich okrętów: niszczyciel rakietowy ORP „Warszawa”, dwa trałowce bazowe, dwa ścigacze okrętów podwodnych oraz dwa okręty desantowe i zbiornikowiec. Zespołem dowodził wiceadmirał Ludwik Jancyszyn.

Sierpień – Zespół trałowców Marynarki Wojennej trałował akwen Zatoki Pomorskiej w celu wytyczenia nowego toru wodnego Świnoujście – Ystad.

4 - 8 września – Wizyta zespołu polskich okrętów w Helsinkach w składzie: niszczyciel rakietowy ORP „Warszawa”, oraz ścigacze ORP „Zręczny” i ORP „Zawzięty”. Zespołem dowodził komandor Józef Ćwirko.

 

1973r.

 

8 - 12 lutego – Po raz pierwszy w polskich portach pojawiła się bandera Republiki Indii. Do Gdyni zawinął eskortowiec „Anjadip” (P-173), podczas rejsu szkoleniowego.

28 luty – We Francji zmarł kontradmirał Józef Unrug (88l.), dowódca Floty w latach 1925-1939. W kampanii wrześniowej był dowódcą obrony Wybrzeża. Po kapitulacji znalazł się w obozie jenieckim. Po wojnie pozostał na obczyźnie.

5 marca – Podczas ogólno wojskowej narady aktywu KMW w Warszawie podjęto decyzję o zmianie nazwy organizacji Koła Młodzieży Wojskowej na Socjalistyczny Związek Młodzieży Wojskowej.

14 - 17 maja – Zawinął do Gdyni żaglowy okręt szkolny chilijskiej Akademii Marynarki Wojennej w Valparaiso „Esmeralda”, pod dowództwem komandora Jorge Sabnego Silva.

30 maja - 3 czerwca – Z wizytą kurtuazyjną we francuskim porcie Le Havre gościł zespół polskich okrętów w składzie: niszczyciel rakietowy ORP „Warszawa” i okręt hydrograficzny ORP „Kopernik”. Zespołem okrętów dowodził komandor dyplomowany. Marian Sucharzewski. Marynarze złożyli wieńce na mogiłach polskich żołnierzy w okolicy Falaise.

15 czerwca – Okręt hydrograficzny ORP „Kopernik” pod dowództwem komandora porucznika Fr. Wróbla przybył z wizytą do jugosłowiańskiego portu Split.

Lipiec – sierpień – ORP „Iskra” pod dowództwem komandora porucznika R. Ułamka i ORP „Gryf”  pod dowództwem komandora porucznika T. Moskwy wyszły w rejsy szkoleniowe ze słuchaczami WSMW („Iskra” odwiedziła Tallinn i Wismar, a „Gryf” – Rostock).

5 - 6 października – W Gdyni przebywał z wizytą przyjaźni zespoły okrętów FB ZSRR pod dowództwem admirała W.W. Michajlina i Ludowej Marynarki NRD pod dowództwem wiceadmirała W. Ehma.

16 -19 listopada – Zespół szwedzkich okrętów: niszczyciel „Ostergötland”, okręt dowodzenia „Marieholm”, cztery trałowce oraz dwa kutry torpedowe pod dowództwem kontradmirała Ch. Kierkegaarda – gościły w Gdyni.

4 grudnia – Komandor Ludwik Dutkowski objął stanowisko zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej do spraw politycznych i szefa Zarządu Politycznego.

 

1974r.

 

26 stycznia – Podniesiono banderę na okręcie ratowniczym ORP „Piast”. Okręt ma wyporność 1800 t., wymiary 73x12x5,3 m, moc silnika 5000 KM.

18 maja – Przekazanie do użytku nowo wybudowanego Ośrodka Żeglarskiego Marynarki Wojennej w Gdyni, będącego jednocześnie siedzibą  Yacht Klubu „Kotwica”.

7 czerwca – Do Gdyni przybył z kurtuazyjną wizytą zespół okrętów duńskiej marynarki wojennej: fregat „Peder Skram”, stawiacz min „Möen” oraz kutry torpedowe „Slölöven”, „Söbjörnen” i „Söhesten”. Zespołem dowodził komandor J.V. Slillinga.

1 lipca – ORP „Iskra” rozpoczął rejs szkoleniowy ze słuchaczami WSMW po Bałtyku, włączając się w trakcie do „Operacji Żagiel 74”.

5 - 9 lipca – W Tallinnie z wizytą przyjaźni we Flocie Bałtyckiej gościł zespół polskich okrętów w składzie: okręty desantowe ORP „Grunwald”, ORP „Lenino” i ORP „Studzianki”, ścigacze okrętów podwodnych ORP „Zwrotny”, i ORP „Zwinny”, trałowce bazowe ORP „Kormoran”, ORP „Czapla” oraz okręt ratowniczy ORP „Piast”. Zespołem dowodził dowódca Marynarki Wojennej PRL wiceadmirał Ludwik Jancyszyn.

20 - 24 lipca – Z wizytą przyjaźni w Gdyni przebywał zespół okrętów Floty Bałtyckiej ZSRR: krążownik „Żelaźniakow” oraz okręt zwalczania okrętów podwodnych „Bditielny” i „Skwirienyj”. Zespołem dowodził dowódca FB ZSRR admirał W. Michajlin.

2 - 26 sierpnia – Powołana Prokuraturę Marynarki Wojennej wGdyni (zarz. Ministra ON nr 41) w miejsce dotychczasowej Garnizonowej Prokuratury w Gdyni.

4 - 13 września – Przeprowadzono na Bałtyku wspólne ćwiczenia Marynarek Wojennych ZSRR, NRD i PRL. Ćwiczeniami kierował dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego marszałek Związku Radzieckiego Iwan Jakubow.

1 - 4 października – W Wyższej Szkole Marynarki Wojennej zapoczątkowano studia wojskowe o kierunku dowódczo-politycznym.

1 - 4 października – Komendant WSMW komandor dyplomowany Witold Gliński otrzymał nominację na stopień kontradmirała.

5 - 9 października – Zespół polskich okrętów w składzie: okręty podwodne ORP „Orzeł” i ORP „Sokół”, okręty desantowe ODS-811 i ODS-809 oraz okręt ratowniczy ORP „Piast” przebywały z wizytą przyjaźni w Rostocku z okazji obchodów 25-lecia powstania NRD. Zespołem polskich okrętów dowodził wiceadmirał Ludwik Jancyszyn.

16 października – Szczepowi ZHP przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kościerzynie nadano imię „Marynarki Wojennej”.

30 listopada – Podniesienie bandery na nowo wcielonych do służby w Marynarki Wojennej PRL okrętach – okręcie ratowniczym ORP „Lech” i okręcie szkolnym ORP „Podchorąży”.

 

1975r.

 

10 maja – Dekoracja sztandaru Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej im .F Zubrzyckiego Orderem Sztandaru Pracy II klasy przyznanym przez Radę Państwa PRL

28 maja – W Narviku odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci 59 poległych marynarzy z ORP „Grom”, którzy 4 maja 1940 roku zginęli wraz z okrętem podczas niemieckiego nalotu w fiordzie Rombakken. W ceremonii uczestniczył szef Sztabu Marynarki Wojennej PRL, kontradmirał Henryk Pietraszkiewicz.

28 - 30 maja – Zespół polskich okrętów w składzie: niszczyciel rakietowy „Warszawa” i dwa trałowce bazowe pod dowództwem komandora dyplomowanego Mariana Sucharzewskiego złożył kurtuazyjną wizytę w Portsmouth.

26 czerwca – Muzeum Marynarki Wojennej zorganizowało w Gdyni przy Bulwarze Szwedzkim ekspozycję broni morskiej i sprzętu bojowego stosowanego w okresie od XVII w po dzień dzisiejszy.

27 czerwca – 1 lipca – Z okazji 30-lecia Marynarki Wojennej PRL przebywał w Gdyni zespół okrętów FB ZSRR z okrętem flagowym „Swierdłow” oraz zespół okrętów Ludowej Marynarki NRD z dozorowcem „Karl Marx” na czele.

9 - 11 lipca – Zespół szkolnych okrętów Ludowej Marynarki NRD przebywał w Gdyni.

19 lipca – W porcie gdyńskim podniesiono banderę wojenną na kutrze szkolnym „Kadet”.

Sierpień – Rejs kutrów szkolnych „Podchorąży” i „Kadet”, podczas którego zawinęły do portów NRD.

9 - 11 sierpnia – Radziecki okręt szkolny „Gangut” z podchorążymi Wyższej Wojennomorskiej Szkoły Radiotechnicznej i. A Popowa w Leningradzie przebywał z wizytą w Gdyni.

Sierpień - wrzesień – Okręt ratowniczy ORP „Lech” zawinął do Tangeru w rejsie szkoleniowym z podchorążymi II rocznika Wydziału Dowódczego WSMW.

10 września – Sztandar Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza Marynarki Wojennej udekorowano Orderem Sztandaru Pracy II klasy, przyznanym przez Radę Państwa za osiągnięcia w szkoleniu i wychowaniu patriotycznym.

 

1976r.

 

14 - 19 lutego – Okręt ratowniczy Marynarki Wojennej ORP „Piast” pod dowództwem komandora podporucznika Henryka Lewnadowskiego współuczestniczył w operacji przeholowania do Goeteborga segmentu doku pływającego wykonanego przez Gdańską Stocznię Remontową.

1 - 3 marca – Zespół polskich okrętów wojennych w składzie ODS-812 i ODS-828 złożyły wizytę przyjaźni w jednym z portów NRD.

5 marca – W porcie gdyńskim podniesiono banderę na nowo zbudowanym szkolnym kutrze nawigacyjnym ORP „Elew”.

7 marca – Zmarł wiceadmirał Zdzisław Studziński (54 l.), dowódca Marynarki Wojennej PRL w latach 1955 -1969. Odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy, dwukrotnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, jak również Orderem Lenina i Orderem Przyjaźni Narodów.

1 maja – Niszczyciel ORP „Błyskawica” po przebudowaniu na okręt muzeum, został udostępniony do zwiedzania przy Nabrzeżu Pomorskim. Ekspozycja na okręcie obrazuje dzieje oręża polskiego na morzu.

2 maja – Rozpoczęły się regaty światowego zlotu jachtów „Operacja Żagiel 76” na trasie Plymouth – Santa Cruz- Hamilton - Newport . Yacht Klub Marynarki Wojennej „Kotwica” reprezentował s/y „Hetman”, którym dowodził J. Pinkiewicz. Za całość regat „Hetman” zdobył czwarte miejsce w swej klasie.

27 maja – Podniesienie bandery w gdyńskim porcie na okręcie szkolnym ORP „Wodnik”. Dowódcą okrętu został komandor porucznik mgr inż. Tadeusz Moskwa.

4 - 8 czerwca –Kurtuazyjną wizytę w Gdyni złożył brytyjski okręt HMS „Intiepid” pod dowództwem komandora Nicholasa I.S. Hunta.

28 czerwca – Po raz ostatni spuszczono banderę na okręcie-muzeum ORP „Burza”. W ciągu 16 lat zwiedziło go blisko 3 750 tyś, osób.

3 - 11 lipca – ORP „Wodnik” wyszedł z Gdyni w pierwszy rejs nawigacyjno-szkoleniowy do Leningradu z podchorążymi IV roku wydziału dowódczego i technicznego WSMW.

23 - 27 lipca – Zespół okrętów Marynarki Wojennej PRL w składzie: niszczyciel rakietowy ORP „Warszawa”, okręt desantowy 824 i trałowiec bazowy 668 przebywał z wizytą przyjaźni w Leningradzie z okazji dnia Marynarki Wojennej ZSRR.

24 - 9 września – Okręt szkolny ORP „Wodnik” odbył z podchorążymi z WSMW rejs na druga półkulę. W drodze na Kubę zawinął do Cherbourga, gdzie przebywał od 28 do 30 lipca, po czym wyszedł do Hawany, gdzie cumował w dniach 28-23 sierpnia. Dowódcą rejsu był komendant WSMW, kontradmirał dr. Witold Gliński.

28 lipca - Okręt hydrograficzny ORP „ Kopernik” wyruszył z Gdyni na Spitsbergen wraz z polską grupą geofizyków uczestniczących w międzynarodowych badaniach sejsmicznych i magnetycznych Morza Grenlandzkiego.

3 sierpnia – Powitanie w Dowództwie Marynarki Wojennej uczestników XXI Igrzysk Olimpijskich w Montrealu. Zawodnicy WKS „Flota” zdobyli: bosman sztabowy  Tadeusz Mytnik srebrny medal w kolarstwie (zespołowo), a bosman Jerzy Greszkiewicz – medal brązowy w strzelaniu.

6 - 10 sierpnia – Z wizytą w Gdyni przybył radziecki okręt szkolny „Gangut”. Jednostką dowodził kontradmirał W.W. Płatonow, komendant Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej ZSRR i. W.B. Frunzego w Leningradzie.

26 września – W porcie gdyńskim podniesiono banderę na nowo zbudowanym okręcie szkolnym ORP „Gryf”. Dowódcą okrętu został kapitan marynarki Zdzisław Żmuda.

 

1977r.

 

21 lutego – W Dowództwie Marynarki Wojennej podejmowano goszczącego w Polsce z oficjalna wizytą dowódcę Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw – stron układu Warszawskiego, marszałka Związku Radzieckiego Wiktora Kulikowa. W czasie pobytu na Wybrzeżu otrzymał on godność Honorowego Obywatela Gdańska.

2 - 4 marca – Nieoficjalna wizyta w Gdyni okrętu marynarki wojennej Indii „Vijaydurg”.

18 maja – Do Gdyni powrócił z trwającego 76 dni rejsu ORP „Piast” (dowodzony przez komandora porucznika Adolfa Króla), który przebył ponad 15 000 Mm. Okręt wykonał zadanie holownicze na Atlantyku.

13 - 16 czerwca – Z kurtuazyjną wizytą do Gdyni przybył zespół okrętów francuskiej Marynarki Wojennej w składzie: fregaty „Le Normand” i „Le Picard” oraz trałowiec „L’Azalec” pod dowództwem kontradmirała M.H.R. Chaperana.

Czerwiec – lipiec – Odbyły się wspólne ćwiczenia sztabów i sił flot NRD, PRL i Związku Radzieckiego. Ćwiczeniami kierował naczelny dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw – stron Układu Warszawskiego, marszałek Związku Radzieckiego Wiktor Kulikow.

7 lipca – Radziecki okręt szkolny „Smolnyj” (zbudowany w stoczni polskiej na zamówienie ZSRR) przebywał w Gdyni z wizytą. Dowódcą rejsu był wiceadmirał G. Niewolin komendant Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Leningradzie.

14 sierpnia – W Gdyni – Oksywiu nastąpiło otwarcie krytej pływalni Marynarki Wojennej.

17 – 22 sierpnia – Z wizytą kurtuazyjną do Londynu udał się zespół polskich okrętów w składzie:  niszczyciel rakietowy ORP „Warszawa” oraz dwa trałowce bazowe. Zespołem dowodził komandor dyplomowany Kazimierz Bossy.

2 – 5 września – W Gdyni przebywał z kurtuazyjną wizytą zespół okrętów Szwedzkiej Królewskiej Marynarki Wojennej w składzie dwóch żaglowców szkolnych „Gladen” i „Falken” pod dowództwem komandor Larsa Hallera.

26 listopada – W porcie wojennym w Gdyni nastąpiło uroczyste opuszczenie bandery na ORP „Iskra”. Okręt po 50 latach pływania i przepłynięciu 250 tyś Mm zakończył swą służbę pod biało-czerwoną banderą.

28 – 29 listopada – Z okazji 350 rocznicy zwycięskiej bitwy morskiej floty polskiej ze Szwedami pod Oliwą zorganizowano z udziałem Marynarki Wojennej sesję historyczno-literacką w Pałacu Opatów w Oliwie. Uczestnicy sesji zaokrętowani na ORP „Wodnik” wzięli udział w złożeniu wieńca w miejscu rozegrania bitwy na wodach Zatoki Gdańskiej.

 

1978r.

 

Marzec – Z okazji obchodzonej sześćdziesiątej rocznicy Sił Zbrojnych ZSRR odbyło się w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej spotkanie grona oficerów Marynarki Wojennej PRL, którzy studiowali w akademiach woskowych w Związku Radzieckim.

17 marca – Po raz pierwszy na wszystkich morzach i oceanach obchodzony był światowy Dzień Morza. Ogłoszony on został przez Inter Goverment Maritime Consultative, wyspecjalizowany organ doradczy do spraw morskich Organizacji Narodów Zjednoczonych.

14 – 17 kwietnia – Okręt szkolny Ludowej Marynarki NRD odwiedził Gdynię. Na pokładzie „Wilhelma Piecka” (bliźniaczej jednostki ORP „Gryf” i ORP „Wodnik”) przybyli kursanci Wydziału Technicznego Wyższej Szkoły Oficerskiej im. K. Libknechta w Stralsundzie.

13 maja – Imię kontradmirała Józefa Sobiesiaka nadano Zespołowi Szkół w Rybaczewicach w Lubelskiem.

16 – 19 maja – W Helsinkach odbyło się drugi Sympozjum Morskie zorganizowane przez marynarkę wojenną Finlandii na temat „Społeczna służba morskich sił zbrojnych w okresie pokoju”. Ze strony polskiej w sympozjum uczestniczył dowódca Marynarki Wojennej PRL wiceadmirał Ludwik Jancyszyn, towarzyszyli mu komandor dr. Edward Łączny i komandor porucznik. dr. Rafał Witkowski.

7 czerwca – Z portu gdyńskiego wyszedł s/y „Kapitan II” pod dowództwem komandora porucznika Piotra Bigaja w rejs do  Hawany na XI Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów.

20 czerwca – 10 lipca - Okręt szkolny ORP „Wodnik” pod dowództwem komandora dyplomowanego Kryspina Lecha odbył rejs szkoleniowy ze słuchaczami IV roku Wydziału Dowódczego WSMW, w czasie którego zawinął do Rostocku, Murmańska i Archangielska. Stamtąd okręt skierował się do wybrzeży Afryki Zachodniej i Wysp Kanaryjskich.

20 – 24 lipca – Zespół okrętów Floty Bałtyckiej ZSRR w składzie: krążownik „Oktiabrskaja Rewolucja” dozorowce 728 i 733 przebywały z przyjacielską wizytą w Gdyni z okazji Święta Odrodzenia Polski. Zespołem dowodził wiceadmirał Włodzimierz Sidorow.

25 – 28 lipca – Z wizytą kurtuazyjną w Gdyni przebywała korweta fińskiej Marynarki Wojennej „Tutunmaa” pod dowództwem komandora Ericka Withola.

2 – 5 sierpnia – Wizyta kurtuazyjna w Kopenhadze zespołu polskich okrętów wojennych: niszczyciel rakietowy ORP „Warszawa” oraz dwóch trałowców bazowych pod dowództwem komandora dyplomowanego Mariana Sucharzewskiego.

15 – 18 sierpnia – Z wizytą w szwedzkiej bazie morskiej Karlskrona przebywał zespół okrętów Marynarki Wojennej PRL: niszczyciel ORP „Warszawa”, trałowiec bazowy ORP „Jastrząb”, okręt podwodny ORP „Sokół” i ścigacz DS.-355. Zespołem dowodził szef Sztabu Marynarki Wojennej kontradmirał Henryk Pietraszkiewicz.

23 – 27 sierpnia – Okręt szkolny Marynarki Wojennej ZSRR „Smolnyj” pod dowództwem kapitan I rangi A.A. Pińczuka przebywał z wizytą w Gdyni a we wrześniu (15 – 19) zawinął do Szczecina.

27 września – 2 października – W Gdyni przebywał z kurtuazyjną wizytą brytyjski niszczyciel rakietowy HMS „London” pod dowództwem komandora Davisa Neila O. Sulivana.

16 – 21 października – Gdynię wizytował radziecki okręt szkolny „ Pierekop” ze słuchaczami leningradzkiej Wyższej Wojennomorskiej Szkoły Radiotechniki im. A.S. Popowa.

18 listopada – Jednostka wojskowa Marynarki Wojennej otrzymała imię kontradmirała Włodzimierza Steyera – byłego obrońcy Helu, a po wojnie dowódcy Marynarki Wojennej.

 

1979r.

 

Na przełomie roku – W dniach klęski żywiołowej, spowodowanej ostrą zimą na Wybrzeżu, okręty Marynarki Wojennej wzięły udział w morskich akcjach ratowniczych. Okręty desantowe 891 i 892 przyczyniły się do ściągnięcia z mielizny holenderskiego chemikaliowca „Anna-Broere”, który utkwił opodal Karwi. Holowniki H-12 i H-19 uwolniły z okowów lodu MS „Stanisław Wyspiański” i „Władysław Broniewski”. Marynarz pomagali również przy usuwaniu zasp  z dróg i torów kolejowych, uwalniając unieruchomione samochody i pociągi na trasie wiodącej do Helu. Saperzy morscy wzięli udział w akcji odkopania pociągu osobowego, który w drodze na Hel utknął w zaspach śniegu pod Swarzewem.

7 czerwca – Szkolne okręty Marynarki Wojennej rozpoczęły rejsy nawigacyjne. ORP „Gryf” odpłynął do Splitu i Sewastopolu. Podczas rejsu podchorążowie II roku Wydziału Dowódczego WSMW zdobyli praktyczne umiejętności pod dowództwem komandor. Doc. Dr. Hab. Zdzisława Frankowicza. Natomiast ORP „Wodnik” udał się do Leningradu i Helsinek. Dowódcą rejsu był komandor. Inż. Ireneusz Grajewski.

23 czerwca – Na pokładzie okrętu muzeum ORP „Błyskawica” otrzymali promocje oficerskie absolwenci Szkoły Oficerów Rezerwy, po praktyce odbytej w jednostkach Marynarki Wojennej.

24 czerwca – Jednostka Marynarki Wojennej otrzymała Order Sztandaru Pacy II klasy, przyznany przez Redę Państwa – za wybitne osiągnięcia w służbie wojskowej i aktywną działalność społeczną. Odznaczenie wręczył dowódca Marynarki Wojennej, admirał Ludwik Jancyszyn.

10 lipca – W Narviku na Placu „Groma” odsłonięto Pomnik Polskiego Żołnierza i Marynarza, dar społeczeństwa polskiego w rocznicę 40-lecia wybuchy II wojny światowej.

26 - 29 sierpnia – Okręt szkolny Ludowej Marynarki NRD „Wilhelm Pieck” przebywał w Gdyni z odbywającymi letnią praktykę słuchaczami Oficerskiej Szkoły im. K. Liebknechta w Stralsundzie.

3 - 9 września – Zespół polskich okrętów wojennych w składzie: okręt szkolny ORP „Gryf” oraz okręty desantowe 803 i 808 przebywały z wizytą przyjaźni w Rostocku z okazji 30 rocznicy powstania NRD. Zespołem dowodził admirał Ludwik Jancyszyn.

1 - 5 października – Zespół okrętów Marynarki Wojennej PRL w składzie: okręt szkolny ORP „Wodnik” oraz trałowce bazowe 601 i 612 złożyły kurtuazyjną wizytę we francuskim porcie Rouen.

15 października – W porcie wojennym odbyła się uroczystość odznaczenia jednostki Marynarki Wojennej Orderem Sztandaru Pracy II klasy przyznanym przez Radę Państwa za wybitne osiągnięcia w umacnianiu siły obronnej na morzu.

- Miasto Hel zostało wyróżnione przyznanym przez Radę Państwa Krzyżem Grunwaldu II klasy za wybitne zasługi dla Polski w wojnie obronnej 1939 roku. Uroczystość zbiegła się z odsłonięciem w centralnej części miasta pomnika Obrońców Helu.

1 grudnia –Okręt hydrograficzny ORP „Kopernik”, mając na swym pokładzie ekspedycję naukowców wyruszył w rejs badawczy w rejon Antarktyki. Należy nadmienić, że ORP :Kopernik: jako pierwszy okręt Marynarki Wojennej PRL przekroczył równik (17.12.1979). Podczas rejsu okręt pokonał trasę długości blisko 24,5 tyś. Mm. Okręt powrócił do Gdyni 3 kwietnia 1980 roku. Organizatorem wyprawy byli: PAN, Marynarka Wojenna PRL i Ministerstwo Górnictwa.

 

1980 r.

 

6 lutego – Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte i Urząd Morski w Gdyni zawarły umowę o współpracy w dziedzinie oznakowania nawigacyjnego i bezpieczeństwa żeglugi , hydrografii morskiej, ratowania życia na morzu, ochrony środowiska morskiego, meteorologii i oceanografii.

Maj – Rozpoczęły się wspólne ćwiczenia okrętów Floty ZSRR, Ludowej Marynarki NRD i Marynarki Wojennej  PRL. W ćwiczeniach wzięli udział – okręt radziecki „Sławnyj”, niemiecki „Rostock” i polskie: niszczyciel ORP „Warszawa” i okręt ratowniczy ORP „Piast”.

8 czerwca – Jednostka Marynarki Wojennej otrzymała sztandar, którego wręczenia w imieniu Rady Państwa dokonał dowódca MW admirał Ludwik Jancyszyn. Sztandar ufundowała Stocznia im. Komuny Paryskiej.

17 czerwca – W porcie oksywskim odbyło się pożegnanie załóg okrętów szkolnych WSMW udających się w doroczne rejsy nawigacyjno – szkoleniowe. ORP „Wodnik” ze słuchaczami II roku Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia WSMW zawinął do Lizbony, Warny i Odessy, natomiast ORP „Gryf” udał się w rejs na Morze Północne ze słuchaczami I roku Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego.

8 – 11 lipca – W Świnoujściu gościł okręt szkolny Marynarki Wojennej ZSRR „Pierekop”.

16 – 20 lipca – Niszczyciel rakietowy ORP „Warszawa” złożył rewizytę w Helsinkach. Dowódcą rejsu był komandor dyplomowany Marian Sucharzewski.

25 – 28 lipca – Z oficjalną wizytą przebywał w Gdyni zespół okrętów Duńskiej Królewskiej Marynarki Wojennej w składzie: stawiacz min „Fyen”, trałowce „Egersund” i „Vilsund”. Dowódcą zespołu był komandor Finn Alsing.

20 października – W Stoczni Marynarki Wojennej wodowano okręt ratowniczy ORP „Gniewko”.

 

1981r.

 

Marzec – kwiecień – Na terytorium PRL, NRD, CSRS i ZSRR przeprowadzono ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „Sojuz-81”. Ćwiczeniami kierował dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw – stron Układu Warszawskiego marszałek Związku Radzieckiego Wiktor Kulikow. W ramach ćwiczeń „Sojuz-81” wykonano morską operację desantową przy wykorzystaniu sił zaprzyjaźnionych flot.

27 – 30 czerwca – W Trypolisie złożył wizytę okręt szkolny ORP „Gryf”. Rejsem dowodził kontradmirał Witold Gliński.

24 – 28 lipca – Zespół okrętów MW w składzie: niszczyciel ORP „Warszawa” i ODS-806 przebywał z wizytą przyjaźni  w Leningradzie z okazji Dnia Marynarki Wojennej ZSRR.

29 sierpnia – Podniesiono banderę na okręcie ratowniczym ORP „Gniewko”, zbudowanym w Stoczni Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków w Gdyni.

11 listopada – Położono stępkę pod budowę okrętu szkolnego Marynarki Wojennej ORP ”Iskra „ – II na wydziale Montażu Kadłubów K-2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

28 listopada – Rozpoczęły działalność wojskowe terenowe grupy operacyjne (powołane uchwałą Prezydium Rządu PRL w październiku). W Marynarce Wojennej powstało 26 takich grup.

13 grudnia – W Polsce wprowadzono stan wojenny. Powstała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego w związku z zagrożeniem państwa ze strony sił reakcyjnych i kontrrewolucyjnych. W skład WRON wszedł dowódca Marynarki Wojennej admirał Ludwik Jancyszyn. Wielu oficerów MW zostało komisarzami Komitetu Obrony Kraju w ważniejszych zakładach pracy, w miastach i gminach.

 

1982r.

 

21 lutego – Rozpoczęły się obchody „Tygodnia przyjaźni i braterstwa broni” we Flocie Bałtyckiej ZSRR, Ludowej Marynarce NRD i Marynarce Wojennej PRL.

6 marca – W Stoczni Gdańskiej im. Lenina zwodowano nowy okręt szkolny ORP „Iskra”. Barkentyna o wyporności 340 ton została zbudowana wg projektu inż. Zygmunta Chorenia. Okręt został wcielony w skład MW 11 sierpnia. Jego pierwszym dowódcą został kapitan marynarki Lech Soroka.

Kwiecień – W związku z zaleceniami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego ekipy żołnierskich specjalistów przeprowadziły szczegółową kontrolę niektórych przedsiębiorstw między innymi kontrolowały handel i komunikację trójmiejską.

4 – 11 sierpnia – Zespół polskich okrętów w składzie: dwa okręty desantowe i dwa trałowce bazowe odbyły rejs nawigacyjno-szkoleniowy, zwijając między innymi do Tallina i Rygi.

12 sierpnia – Okręt szkolny ORP „Wodnik” wyszedł z Gdyni w rejs na Morze Śródziemne z podchorążymi II roku Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego WSMW. Okręt zawinął między innymi do Trypolisu. Dowódcą rejsu był komandor Michał Holec.

1 września – Zmarł kontradmirał w stanie spoczynku Władysław Szczerkowski (57l.) – były zastępca dowódcy Marynarki Wojennej do spraw politycznych, dyrektor departamentu w Ministerstwie Żeglugi. Autor monografii poświęconej niszczycielowi ORP „Błyskawica”.

18 - 19 października – Okręt szkolny Ludowej Marynarki NRD „Wilhelm Pieck” złożył wizytę w Gdyni.

17 listopada – W Gdyni podniesiono banderę na dwóch nowych okrętach hydrograficznych ORP „Heweliusz” i ORP „Arctowski”.

 

1983r.

 

18 stycznia – Zmarł kontradmirał w stanie spoczynku dr  Gereon Grzenia Romanowski (67 l.), między innymi komendant WSMW, jak również wieloletni zastępca dowódcy Marynarki Wojennej do spraw politycznych.

14 – 16 kwietnia – W Gdyni gościł okręt szkolny Ludowej Marynarki NRD „Wilhelm Pieck” pod dowództwem komandora porucznika Michaela Kirszke.

Maj – Zespoły okrętów wojennych i jednostki brzegowe Marynarki Wojennej odbyły szkolenie pod nazwą „Reda-83”.

- W końcu miesiąca rozpoczęły się na terytorium Polski, NRD, Czechosłowacji i na Morzu Bałtyckim wspólne ćwiczenia dowódczo-sztabowe armii i flot sojuszniczych państw-stron Układu Warszawskiego pod kryptonimem „Sojuz-83”. Ćwiczeniami kierował marszałek Związku Radzieckiego Wiktor Kulikow.

6 - 7 lipca – Okręt szkolny ORP „Gryf” podczas rejsu na Morze Śródziemne przebywał w libijskim porcie Benghazi. Dowódcą rejsu był komandor Władysław Monkiewicz.

22 lipca – Rada Państwa PRL zniosła stan wojenny na całym obszarze kraju, nastąpiło również rozwiązanie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.

1 sierpnia – Komandor dyplomowany Piort Kołodziejczyk objął stanowisko szefa Sztabu Marynarki Wojennej PRL.

1 – 3 września – W Gdyni złożył wizytę okręt szkolny Ludowej Marynarki NRD „Wilhelm Pieck”.

8 – 10 września – Okręt hydrograficzny ORP „Heweliusz” przebywał z wizytą w Leningradzie.

9 października – Morska Brygada Okrętów Pogranicza otrzymała imię bohaterskiego zastępcy dowódcy obrony Westerplatte w 1939 roku – komandora porucznika Franciszka Dąbrowskiego.

- Jednostce brzegowej Marynarki Wojennej uroczyście nadano imię pułkownika Stanisława Dąbka, bohaterskiego dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża w 1939 roku.

10 października – Nominację na stopień kontradmirała otrzymał zastępca dowódcy Marynarki Wojennej PRL komandor dyplomowany Romuald Waga.

18 października – Zmarł kontradmirał dr Witold Gliński (58 l.) komendant Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej.

28 grudnia – W gdyńskim porcie wojennym podniesiono banderę na okręcie rakietowym nowej generacji ORP „Górnik”.

30 grudnia – W porcie gdyńskim po raz ostatni opuszczono banderę na okręcie podwodnym „Orzeł”. ORP „Orzeł” podczas swojej służby w Marynarce Wojennej PRL przebył łącznie ok. 90 tyś. Mm.

 

1984r.

 

1 marca – Okręt desantowy 808 złożył wizytę przyjaźni w Peenemünde.

23 – 27 marca – Okręt szkolny Ludowej Marynarki NRD „Wilhelm Pieck” oraz okręt desantowy przebywał w Gdyni.

31 marca – Podniesienie bandery na dwóch nowych jednostkach Marynarki Wojennej – ORP „Hutnik” i ORP „Gardno”.

12 maja – Szkoła Podstawowa nr 41 w Gdyni – Obłużu otrzymała imię 1 Samodzielnego Batalionu Morskiego. Równocześnie nadano imię „Załogi ORP „Błyskawica”” szkolnemu szczepowi harcerskiemu.

7 czerwca – Z długotrwałego rejsu szkoleniowego powrócił do Gdyni zespół okrętów w składzie: niszczyciel rakietowy ORP „Warszawa”, okręt hydrograficzny ORP „Arctowski” i ORP „Nawigator”. Okręty odwiedziły Rostock.

19 – 23 lipca – W Gdyni przebywały z oficjalną wizytą okręty Floty Bałtyckiej ZSRR: flagowy krążownik rakietowy „Groznyj” i dozorowiec „Swirepyj”, zespołem dowodził admirał Iwan Kapitaniec. Przybyły również okręty Ludowej Marynarki NRD – okręt szkolny „Wilhelm Pieck” i duży ścigacz okrętów podwodnych „Parchim”. Zespołem dowodził dowódca Ludowej Marynarki NRD admirał W. Ehm.

23 – 27 lipca – Na Bałtyku przeprowadzono szkolenie okrętów Marynarki Wojennej PRL pod kryptonimem „Reda-84”.

23 sierpnia – Na pokładzie okrętu-muzeum ORP „Błyskawica” powitano 2-milionowego zwiedzającego.

24 – 28 sierpnia – W Gdyni przebywał okręt szkolny Ludowej Marynarki NRD „Wilhelm Pieck”

Sierpień – Okręt szkolny ORP „Iskra” odbył rejs szkoleniowy, podczas którego zawinął między innymi do Rostocku i Leningradu a ORP „Wodnik” odwiedził Warnę i Sewastopol.

5 – 8 października – Pod flagą dowódcy Marynarki Wojennej PRL w Rostocku przebywał z wizytą przyjaźni zespół polskich okrętów : ORP „Gryf”, ORP „Hutnik”, ORP „Gopło”.

12 października – Szef Sztabu Marynarki Wojennej PRL komandor dyplomowany Piotr Kołodziejczyk otrzymał akt nominacyjny na stopień kontradmirała.

- Szkoła Podstawowa nr 8 w Rumii otrzymała imię wiceadmirała Zdzisława Studzińskiego .

17 grudnia – W Gdyni obradował a IV Konferencja sprawozdawczo-wyborcza ZSMP Marynarki Wojennej – organizacji zrzeszającej około 60 % marynarskiej młodzieży. Nowym przewodniczącym Rady Młodzieży Marynarki  Wojennej został wybrany porucznik marynarki Tadeusz Zarzycki.

 

1985r.

 

7 maja – W gdyńskim porcie wojennym odbyła się uroczystość związana ze sprowadzeniem do kraju z Wielkiej Brytanii prochów komandora porucznika Borysa Karnickiego, jednego z najwybitniejszych polskich dowódców okrętów podwodnych w latach II wojny światowej.

17 – 21 maja – Z wizytą przyjaźni udał się do Leningradu zespół okrętów Marynarki Wojennej PRL  (niszczyciel ORP „Warszawa”, i okręt desantowy ORP „ Siekierki”) pod dowództwem admirała Ludwika Jancyszyna.

22 - 26 maja – W Gdyni przebywała z oficjalną wizytą fińska korweta „Karjala” pod dowództwem komandora podporucznika Matti Nykänena.

26 – 30 maja – W Gdyni przebywał z wizytą zespół okrętów Floty Bałtyckiej ZSRR (flagowy krążownik rakietowy „Groznyj” i niszczyciel rakietowy „Nieutraszimyj”), na czele z dowódcą Floty Bałtyckiej ZSRR K.W. Makarowem.

Czerwiec – W Gdyni otwarto wystawę dorobku racjonalizatorów Marynarki Wojennej PRL w minionym 40-leciu. Ogółem w tym czasie opracowano 13 103 projekty.

22 lipca – Komenda Portu Wojennego w Helu otrzymała sztandar wojskowy ufundowany przez miejscowe społeczeństwo.

1 - 4 sierpnia – Okręt szkolny ORP „Iskra” podczas rejsu nawigacyjno-szkoleniowego przebywał w fińskim porcie Kotka.

26 – 29 sierpnia –W Gdyni przebywał zespół czterech okrętów szkolnych Ludowej Marynarki NRD, którym dowodził komandor Dirk Kirszke.

12 października – Jednostka Marynarki Wojennej otrzymała imię komandora Bolesława Romanowskiego – sławnego dowódcy polskich okrętów podwodnych w okresie II wojny światowej i po wyzwoleniu.

30 października – Po raz ostatni opuszczono banderę na okręcie podwodnym ORP „Kondor”. Przez ponad 20 lat pływania pod polską banderą okręt przebył około 86 tyś Mm.

 

1986r.

 

31 stycznia – Po raz ostatni, po piętnastoletniej służbie w Marynarce Wojennej PRL uroczyście spuszczono banderę na niszczycielu ORP „Warszawa”.

13 lutego  - Podczas posiedzenia Rady Wojskowej Marynarki Wojennej PRL powołano kontradmirała Piotra Kołodziejczyka na stanowisko dowódcy Marynarki Wojennej, kontradmirała Romualda Wagę na szefa sztabu, natomiast Komandor Waldemar Raczkowski został szefem zarządu politycznego.

Czerwiec – Podczas inauguracji Dni Morza 86 w porcie wojennym Gdynia Oksywie odbyła się uroczystość nadania imienia nowemu okrętowi podwodnemu ORP „Orzeł”.

17 czerwca – 11 sierpnia – ORP „Wodnik” podczas rejsu z podchorążymi II roku WSMW odwiedził Odessę, Pireus i Split.

14 lipca – Do Gdyni wpłynął z wizytą przyjaźni radziecki zespół okrętów rakietowych, na którym przybył dowódca Floty Bałtyckiej ZSRR wiceadmirał Witalij Iwanow.

 

Źródło: "Z dziejów oręża polskiego na morzu. Podręcznik do szkolenia politycznego marynarzy i podoficerów Marynarki Wojennej" Gdynia 1987r.