Węzły łączności

Ludowe Wojsko Polskie » Źródła wiedzy » Węzły łączności

Węzeł łączności dzielił się na następujące elementy:


Centrum kierowania węzłem łączności:

ASWŁ – aparatownia szefa węzła łączności (dowódcy batalionu),

ADŁ – aparatownia dyżurnego łączności,

ETG – ekspedycja telegraficzna, stacja szyfrowa,

AUSz – aparatownia urządzeń szyfrowych (1-2 szt.), stacja telefoniczna – jawną i środków utajniających,

CTFD – centrala telefoniczna dalekosiężna,

PL – przełączalnia liniowa,

CTF-TI – centrala telefoniczna utajniona (P-243),

P-233 – aparatownia telefoniczna urządzeń utajniających (3-4 szt.), stacja telefoniczna

W.CZ. (przydzielana z Armii Radzieckiej) aparatownia kierowania, aparatownia dyżurnego łączności, centrala zbiorcza, aparatownie urządzeń w.cz., stacja telegraficzna – jawną i środków utajniających,

CTGD – centrala telegraficzna dalekosiężna,

AD-M – aparatownia dalekopisowa (1-2 szt.),

ATGUU – aparatownia telegraficzna urządzeń utajniających,

AD-TI – aparatownia dalekopisowa TI,

Grupa środków kanałotwórczych, środki łączności dalekosiężnej:

AŁD – aparatownia łączności dalekosiężnej, (liczbazależna od konfiguracji systemu łączności i ilości przyjmowanych traktów),

Środki radioliniowe (ilość sprzętu zależna od konfiguracji systemu i liczby przyjmowanych kierunków):

R-404 – radiolinia operacyjna (1-2 kpl.),

R-409 – radiolinia operacyjno-taktyczna (2-3 szt.),

R-405 – radiolinia taktyczna (1-2 szt.),

Wojskowa stacja pocztowa:

EP(J) – ekspedycja poczty(jawna),

EP(T) – ekspedycja poczty(tajna),

PWP – punkt wymiany poczty,

Centrum zasilania, (ilość sprzętu wynikająca z bilansu mocy zasilanego sprzętu):

SZ-1 – stacja zasilania (1-2 szt.),

PAD-30 – zespół spalinowo-elektryczny (1-2 szt.),

Centrum łączności satelitarnej R-440W (ros. P-440U)(od 1984 roku):

A-030 – aparatownia nadawczo-odbiorcza,

A-031 – aparatownia urządzeń cyfrowych,

stacja zasilania,

aparatownia wóz kablowy (sypialnia załogi),

warsztat naprawczy (warsztat-sypialka dowódcy),

przyczepa antenowa,

centrum łączności troposferycznej,

stacja troposferyczna (np. R-410 później R-412),

Grupę środków radiowych – odbiorczych:

AAKCz – automatyczna aparatownia kontroli częstotliwości(dyżurny środków radiowych),

R-110/O – wóz odbiorczy radiostacji dużej mocy R-110 (1-2 szt.),

R-102/O – wozy odbiorcze radiostacji średniej mocy R-102 (4-8 szt.),

ARO-K1 – aparatownie radioodbiorcze (1-2 szt.),

ARO KU-10 – nowsze aparatownie radioodbiorcze (1-2 w późniejszych latach),

AZS – aparatownie zdalnego sterowania (1-2 szt.),

AGZS – aparatownie grupowego zdalnego sterowania

R-151 - (w późniejszych latach),

SZ-2 – stacja zasilania radiowych środków odbiorczych, grupę radiowych środków nadawczo-odbiorczych (samodzielnych radiostacji),

R-140 – radiostacje KF średniej mocy (liczba zależna od zaplanowanego systemu),

R-137 – radiostacje UKF średniej mocy (1-2 szt.),

Grupy radiowych środków nadawczych oddalonych od węzła (10-20 km) (w liczbie i składzie zależnym od zaplanowanego schematu łączności radiowej) a w nich:

R-110/N – wozy nadawcze radiostacji dużej mocy R-110 (1-2 szt.),

R-110/Z – wozy zasilania nadajników R-110 (1-2 szt.),

R-102/N – wozy nadawcza radiostacji R-102 (4-8 szt.),

R-140 - radiostacje średniej mocy pracujące jako nadajniki (po wprowadzeniu ap. AGZS w liczbach zależnych od zaplanowanego systemu łączności), radiostacje innych rodzajów sił zbrojnych przydzielone do danego stanowiska dowodzenia.Instrukcja łączności. Polowe węzły związków operacyjnych.
MON Łączn. 277/66 T.Popławski: Projektowanie polowych systemów łączności. WAT Warszawa 1970