Wykroczenia w ustawodawstwie stanu wojennego.

Milicja Obywatelska » Publikacje » Wykroczenia w ustawodawstwie stanu wojennego.

Wykroczenia w ustawodawstwie stanu wojennego.

Opracowanie "Wykroczenia w ustawodawstwie stanu wojennego" obejmuje problematykę wykroczeń dotyczących w szczególności ochrony bezpieczeństwa i porzadku publicznego w świetle przepisów stanu wojennego. Stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku jest nadzwyczajną sytuacja polityczo-prawną, który spowodował konieczność wprowadzenia określonych regulacji prawa administarcyjnego, prawa karnego oraz prawa o wykroczeniach. Ta ostatnia sfera prawa jest przedmiotem niniejszego opracowania.

 

Publikacja dzięki uprzejmości naszego kolegi Hermesa.