Wymagania techniczne pojazdów Milicji Obywatelskiej 1970.

Milicja Obywatelska » Publikacje » Wymagania techniczne pojazdów Milicji Obywatelskiej 1970.

Wymagania taktyczno-techniczne pojazdów Milicji Obywatelskiej.

 

Tematem opracowania jest ujednolicenie sposobu oznakowania pojazdów samochodowych resortu spraw wewnętrznych w ruchu drogowym w zakresie:

- koloru malowania pojazdu,

- koloru wymiarów i rozmieszczenia pasów i znaków wyróżniających je spośród innych pojazdów,

- wyposażenia dodatkowego oraz sposobu jego rozmieszczania.

Niniejsze wymagania obowiązują przy wykonywaniu prototypowego oznakowania poszczególnych poszczególnych rodzajów oraz przy opracowywaniu przepisów w tym zakresie.

 

Publikacja dzięki uprzejmości naszego kolegi Hermesa.